Blog Yazıları

ŞİİR BAHÇESİ

ŞİİR BAHÇESİ

YAPIM AŞAMASINDAYIZ


Ben Sanırdım Âlem İçre Bana Hiç Yâr Kalmadı


NUTK-İ ŞERÎF

Ben sanırdım 'âlem içre bana hiç yâr kalmadı
Ben beni terk eyledim bildim ki ağyâr kalmadı

Cümle eşyâda görürdüm hâr var gülzâr yok
Hep gülistân oldu 'âlem şimdi hiç hâr kalmadı

Gece gündüz zâr u efgân eyleyüp inlerdi dil
Bilmezem n'oldu kesildi âh ile zâr kalmadı

Gitdi kesret geldi vahdet oldu halvet Dost ile
Hep Hakk oldu cümle 'âlem şehr u bâzâr kalmadı

Dîn diyânet 'âdet ü şöhret kamu vardı yele
Ey Niyâzî n'oldu sende kayd-ı dindâr kalmadı

Niyâzî Mısrî 
Kuddise Sırruh