ANADOLU ERENLERİ

Tüm Şiirler


Zeyn etmek için cennete insân iletirler

Kulluğa ana havrâ-yı Rızvân ...

Devamını Göster

Kimdir ki bu âlem heme dîvânesi derler

Meftûn oluban âşık-ı mestânesi ...

Devamını Göster

Kim ki derer bu kûşenin lâlesini kucak kucak

Bağrın yakar başına kan koyar ...

Devamını Göster

Kâmillerin dükkânları halvet-durur dükkâna gel

Tevhîddir elde sermâye ko ...

Devamını Göster

Ten hissine uyman çü Hak’a ol ehak değil

Pes hissi bırak Hakk’ı bulan göz ...

Devamını Göster

Yola girme sakın zâd olmayınca

Refîkin kâmil üstâd olmayınca

Devamını GösterKapına geldi âsîler şefâat yâ Resûlallâh

Suçunu bildi kâsîler şefâat yâ Resûlallâh

Devamını Göster


Lillâhilhamd verildi İslâm’a

Şevket-i lâilâheillallâh

Devamını Göster


Râh-ı aşka girmeyen merd olmadı zenler-durur

Kût-ı usfûr olmağa mezbelde ...

Devamını Göster

BU NE ACAYİP UĞRU İstediğimi buldum, aşikare can içinde Taşra isteyen kendi pinhan içinde Kadimdir hiç ırılmaz, ansız kimse dirilmez Adım adım yer ölçer, hükmü revan içinde Tutun deyu çağırır, uğru dahi çağırır Bu ne ...

Devamını Göster
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-33JZKG2P8E');