Niyazi Mısri̇

08-03-1618 - 16-04-1694

  • 19
    Şiir
  • 0
    Takipçi
  • 0
    YorumNİYAZİ MISRİ DİVANI
17. yüzyıl Halveti tarikatının Niyâziyye veya Mısriyye kolunun kurucusu, büyük bir sûfî tasavvuf edebiyatı ustası şairdir.


Asıl adı Mehmet olup, 12 Rebiülevvel 1027 / 8 Şubat 1618'de Malatya'nın şimdiki adı Soğanlı köyü olan İşpozi kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası, yöresinin önde gelenlerinden Nakşbendiyye tarikatı mensubu Soğancızâde Ali Çelebi'dir. Niyâzî ve Mısrî ise mahlaslarıdır. Mısrî mahlası tahsilini Mısır'da yaptığından dolayıdır. Çeşitli medreselerde eğitim görmüş ve farklı yerlerde tasavvuf bilgisini geliştirmiştir. 1655 yılında Halveti şeyhi Ümmi Sinan'dan hilafet alarak irşada mezun kılınmış, memleketin pek çok yerinde vaazlar vererek halkı irşad etmeye çalışmıştır.


Şöhreti her yana yayılan Niyazî Mısrî, ordunun maneviyâtını yükseltmek için Sultan IV. Mehmet tarafından Lehistan seferine götürülür. Hakkında ileri sürülen iftiralardan sonra Limni adasına sürülür ve burada onbeş yıl çileli bir hayat yaşar. Ölümünden bir yıl kadar önce affedilir ve Bursa’ya döner. Fakat Bursa Kadısı'nın şikayeti üzerine tekrar Limni’ye gönderilir ve burada vefat eder. Osmanlı sultanı tarafından sürgüne gönderildiği Limni adasında 1693 (H.1105) senesinde bir Çarşamba günü kuşluk vakti vefat etmiş olup türbesi de aynı adada ziyaretgahtır.


Türkçe ve Arapça manzum ve mensur on ciltten fazla eseri bulunmaktadır. Aruz ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde genellikle Nesimî ve Fuzulî’nin, heceyle yazdığı şiirlerinde ise Yunus Emre’nin etkisinde kaldığı görülür. Divanı’nın yanı sıra, “Risaletü’t-Tevhid, Şerh-i Esma-i Hüsnâ, Sûre-i Yusuf Tefsiri, Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre, Risale-i Eşrât-ı Saat, Tahir-nâme, Fatihâ Tefsiri, Sûre-i Nûr Tefsiri” eserlerinden bazılarıdır.


Eserleri


Divân


Mecmuaları

Süleymaniye Küt. Reşid Ef. 1218 numaradaki mecmua.

Bursa Sultan Orhan Küt. 690 no’lu “Mecmua‐ i Kelimât‐ ı Kudsiyye” diye adlandırılan mecmua.


Risaleleri

Risâle‐ i Devriyye

Risâle‐ i Es’ile ve Ecvibe‐ i Mutasavvufâne

Risâle‐ i Eşrâtü’s‐ Sâat

Tabirnâme

Risâle‐ i Haseneyn

Risâle‐ i Hızriyye

Risâle‐ i Arşiyye

Vahdetnâme

Risâle‐ i İade

Risâle‐ i Nokta

Akîdetü’l‐ Mısrî

Risale fî Devrân‐ ı Sofiye

Etvâr‐ ı Seb’a


Şerhleri

Şerh‐ i Esmâ‐ i Hüsnâ

Şerh‐ i Nutk‐ ı Yûnus Emre


Ait Olduğu Söylenen Diğer Eser ve Risaleler

Lübbü’l‐ Lüb ve Sırru’s‐ Sır

Cenâb‐ ı Hakk’ın her şeyi muhit olduğu hakkında risale

Elğâz‐ ı Sofiye

Risale fî işareti’l‐ vâkıât fi’l‐ fatihati’ş‐ şerîfe‐

Rısâle‐ i usûl‐ i târikat

Usûl‐ i târikat ve rumûz‐ i hakikat

Eşrefoğlu Rûmî’ye ait beyitlerin şerhi

Bir beyitin şerhi

Tefsir‐ i duâ hakkında risale

Ahvâl‐ ı tarîkat‐ ı Hak

Tuhfetü’I‐ Uşşak ve Tuhfetü’l‐ Müştâk

El‐ levâyih iî suâl‐ i Şeyh Mısri

Güneşin mağribden nasıl doğduğu hakkında risale

Risâle‐ i îman‐ ı taklidi ve tahkiki

Ta’bîr‐ i sadâ‐ yı nâkûs

Risâle‐ i fî tasviri’l‐ ecsâm ve’l‐ erhâm

Risâle‐ i târîhiyye

Cüz‐ i la yetecezzâ


Yazdığı Tefsirler

Tefsîr‐ i sûre‐ i Yûsuf

Tefsîr‐ i innâ eradna’l‐ emânete

Tefsîr‐ i lem yekünıllezîne keferû‐

Allâhu nûru’s‐ semâvâti ve’l‐ ard—

Tefsîr‐ i âyet‐ i “İz kale rabbüke‐ ‐ ‐

Tefsîr‐ i âyet‐ i innallahe


Arapça Eserleri

Mevâidü’l‐ irfân

Devre‐ i Arşiyye

Tesbî‐ i Kasîde‐ i Bür’e (Bürde)

Tefsîr‐ i Fâtihatü’l‐ Kitâb

Mecâlis


Henüz yorum yapılmamış, ilk siz yorumlamak istermisiniz?
Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız.

Yeni Eklenen Şairler

Fatma Kalkan

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Abdülhak Hami̇t Tarhan

2 Ocak 1852 , Cuma


Mehmet Akif İ̇nan

12 Temmuz 1940 , Cuma


Erdem Bayazıt

1 Ocak 1939 , Pazar


Ömer Lütfi̇ Mete

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Hoca Ahmed Fakih

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Mahzuni Şerif

17 Kasım 1940 , Pazar


Şemseddin Sivasi Hazretleri

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Ni̇yazi̇ Yıldırım Gençosman

1 Ocak 1929 , Salı


Veysel Öksüz

1 Ocak 1927 , Cumartesi


Nurullah Genç

9 Eylül 1960 , Cuma


Cemil Meriç

12 Aralık 1916 , Salı


Ozan Arif

10 Haziran 1949 , Cuma


Cengi̇z Numanoğlu

30 Kasım -0001 , PazartesiYeni Eklenen Şiirler

Gideriz

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:34:44


Anadolu Eskiden…

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:31:27


Ver Devemi ,katil… Zalim Ebrehe

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:28:11


Felek Denir Adına

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:23:45


İnsan Olun

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:20:45


Gelin Dostlar Bir Olalım

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:18:15


Niçin Gülüyoruz

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:15:40


Nafile

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:12:47


Kadir Gecesi

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:10:27


Bir Karakoç Geldi…

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:04:44


Gördüm Seni Ey Dünya

3 Haziran 2023 , Cumartesi - 15:01:09


Bir Vatan Bırakın, Biz Çocuklara

27 Mayıs 2023 , Cumartesi - 15:54:57


Ucube

27 Mayıs 2023 , Cumartesi - 15:49:26


Yaş Kırk Dedimi...

27 Mayıs 2023 , Cumartesi - 15:41:54


Atışma

27 Mayıs 2023 , Cumartesi - 15:36:02


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-33JZKG2P8E');