Mahir Toksoy

12-09-1966 - 00-00-0000

  • Allah Var
hadis

Havada, bulutta,el değmez narda,
Biçare olduğun en müşkil an da
Çok yakında atar, aort damarda
Elifin kendinde, “ GAFFAR ALLAH var

Gece karasında, gün ziyasında,
Yanında…karşında… göz hizasında,
Ananın, babanın, her rızasında
Muktedir,Es Samed, Ğafur, ALLAH var

Yumsan gözlerini,yoktur desende
Tabiat içinde her bir desende
Gözlerin içinde… içerde, sende….
Öldürüp, dirilten,Muîd,ALLAH var

Sende,bende,onda, kır havasında
Bülbülün gül ile aşk davasında
Çalılar içinde, kuş yuvasında
Yaradan …halk eden… Bâri,ALLAH var

Rahmeti nuruyla alemi saran
Nizam, intizamı,düzeni kuran
Kara topraklardan rızık çıkaran
El-Kahhâr, El-Vehhâb, Rezzâk, ALLAH var

İzana, hayale, akla sığmayan
Her daim yaratan, hiç yorulmayan
Bir eşi, benzeri, dengi olmayan
El Kaviyy,El Metin, Mecîd,ALLAH var

Her daim yaratan, yoktan var eden
Canlıya cansıza şekiller veren
İnsanın önüne dünyayı seren
El-Hâlık, Musavvir, Aliyy, ALLAH var

Gözlerden uzağı, gizliyi bilen
Günahı sevaba çevirip, silen
Karıncanın ayak sesini duyan
El-Basîr,El Habir, Semi, ALLAH var

Göklerin yerlerin, şifresi düzen
İhtimam, itina, her işte özen
Denizler arası sınırlar çizen
El Kâbıd, El Fettâh, Alim,ALLAH var

Bazen bir ağaçta, dalda görünür
Bazen bir arıda, balda görünür
Alemler zatıyla, rahmet bürünür
El-Zâhir, El-Bâtın, Vâlî, ALLAH var

Bazen bir fırtına bazen bir boran
Zamandan münezzeh her yerde her an
Ad semud kavminden haberdar eden
El Kebîr, El Azim, Şehid,ALLAH var

Rızıklar azaltır, rızıklar kapar…
Bollukta, yoklukta hep ona bakar
Dilerse daraltır,dilerse açar
El-Bâsıt,El Hâfıd, Râfi,ALLAH var

Her zaman her yerde ebedi, kaim
Hikmetle hükmeden, her şeye hakim
Mekândan münezzeh,her yerde daim…
El hakem,El latif, Halim, ALLAH var

Mağara önünü ağla örendir
Amelin ecrini bol bol verendir
Mümine sevgili, dosttur, yarendir
Eş Şekür El-Mukît,El Berr, ALLAH var

İlmiyle kuşatan, canlara rahmet
Hikmetle var eden …her işi hikmet
Kurtlara, kuşlara yaratan nimet…
El vasi,El Hakim, El-Adl, ALLAH var

Kuzey, güney,batı…onundur doğu
Ebedidir yoktur, zatının sonu
Varlıklar zikreder dilince onu
Er-Rakîb, El-Mucîb, Kerîm,ALLAH var

Baharı baharla saran sarartan
Gündüzü geceyle örten karartan
Yerleri gökleri yoktan yaratan
El-Vedûd, El-Vekîl, Bâis,Allah var

Denizi ortadan yaran yol eden
Nemrut’a sarayı sıkan dar eden
Ateşi dostuna selâmet eden
El hamid, El-Muhsî, El hakk,Allah var

Bu dünya köprüdür, aleme “YOL” dur
Alemin var olma sebebi, “ OL! ” dur
Maddesiz, örneksiz, yaratan O’ dur
El-Muhsî, El-Muhyî, Muîd,Allah var

Karun’u malıyla yere batıran
Hayatın sahibi, ölüm tattıran
Toprağa ruh veren, suya can katan
El-Mümît, El-Kayyûm, El-Hayy,Allah var

Hira’da Cibril’in görünüşünde
Resul’ün örtüye bürünüşünde
Kamerin ortadan bölünüşünde
El- Macîd, El-Vâcid, Vâhid,Allah var

Süzülmüş çamurun cenin olduğu
Ruhların dünyada,vücut bulduğu
Tırtılın kelebek olup uçtuğu
Doğumda, doğuşta … Rahim Allah var

El-Bedî El-Vâris,Onundur kelam *
Mâlik-ül Mülk’tür O, Onundur alem
Kiramen katibin elinde kalem…
Kalemi yazdıran Tevvâb Allah var

Evvelde,bugünde,dünde,yarında
Ananın,babanın dualarında…
Elinde, yüzünde, can damarında
Canından yakında Veliyy, Allah var

Kıyamda, rükû da, yerde secdede
Kelamın içinde harfte hecede
Ziyada Zifirde günde gecede
Müheymin, Mukaddim, Bâkî, Allah var

Çalıda, dikende, otta, çiçekte
İnsanda, hayvanda, kuşta, böcekte
Mizanda, tartıda… ölçü, ölçekte
Mütekebbir, En-Nûr, Nâfi,Allah var

Lütufla,ihsanla karşılayıcı
İkramı bol olan ağırlayıcı
Merhamet sahibi, bağışlayıcı
Muahhir, Müntekim, Afüvv,Allah var

Sineğin Nemrut’u alt etmesinde
Ebrehe filinin diretmesinde…
Şeytanı bir taşın kör etmesinde
Zül-Celâli vel ikrâm…Ganiyy,Allah var

El-Muksit, El-Câmi, El-Mugnî’dir “O”
Müteâlî, Ed-Dârr’dır … çok yücedir “O”
Cezayı bekleten, sabredendir “O”
El-Mâni, Er-Reşîd, Sabûr, Allah var

Hayatta, ölümde…cümle bölümde
Yaradan’a ayan, garip gönlümde
Şu kısacık canlar fani ömrümde
Görüp gözetleyen Raûf ALLAH var

El-Mu’ız, El-Müzil, O’dur El Ahir
Ben bir garip fakir… O’dur El Kadir
El Evvel, Hâdî’nin Kuludur Mahir
El-Hasîb, El Hafîz, Celîl,Allah var Mahir Toksoy


Yeni Eklenen Şairler

Pir Sultan Abdal

1 Ocak 1480 , Perşembe


Fethi Gemuhluoğlu

1 Ekim 1922 , Pazar


Osman Yüksel Serdengeçti

15 Mayıs 1917 , Salı


Mir Yakub Dulatoğlu

25 Kasım 1885 , Çarşamba


Ahmet Kuddusi Hz.

1 Ocak 1760 , Salı


Yaman Dede

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Bilinmeyen Şairler

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Yozgatlı Fenni̇

1 Ocak 1268 , Pazar


Yozgatlı Hüzni̇

1 Ocak 1879 , ÇarşambaNuri Pakdil

1 Ocak 1934 , Pazartesi


Gufrani̇

30 Kasım 1863 , Pazartesi


Şah Hatayi̇

17 Şubat 1487 , Perşembe


Fatma Kalkan

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Abdülhak Hami̇t Tarhan

2 Ocak 1852 , Cuma


Yeni Eklenen Şiirler

Çankaya

30 Ağustos 2023 , Çarşamba - 22:13:45


Eriyen Adam

30 Ağustos 2023 , Çarşamba - 22:01:22


Koşma-F.N.Çamlıbel

30 Ağustos 2023 , Çarşamba - 21:57:47


Hayat

30 Ağustos 2023 , Çarşamba - 21:53:19


istanbul-F.N.Çamlıbel

30 Ağustos 2023 , Çarşamba - 21:44:25


Melek-ül-mevt

30 Ağustos 2023 , Çarşamba - 21:33:57


Çanakkale Destanı/F.N.Çamlıbel

30 Ağustos 2023 , Çarşamba - 21:28:46


Gurbet Elde Ağlamak

27 Ağustos 2023 , Pazar - 16:25:22


İ̇nsandan Davacıyım

25 Ağustos 2023 , Cuma - 15:02:51


Erzurum Yaşanır... Anlatılmaz Ki

22 Ağustos 2023 , Salı - 19:18:04


Çay Karası Gözlü Yarim Var Benim

22 Ağustos 2023 , Salı - 00:43:35


Farkında Mısın Dünya

22 Ağustos 2023 , Salı - 00:38:36


Haydi̇ Abbas

7 Ağustos 2023 , Pazartesi - 23:18:04


Mus’ab Bin Umeyr Kimdir?

5 Ağustos 2023 , Cumartesi - 23:23:44


Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

3 Ağustos 2023 , Perşembe - 17:19:16